Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych serwisów jak: sprzedawajspolecznosciowo.pl, drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl akceptujesz zasady zawarte w aktualnej Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.
Serwis iwonaeriksson.pl zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
Jednakże jakiekolwiek zmiany nie wpływają na podstawowową zasadę: serwis ten nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych i do usunięcia ich z systemu.
Jeśli nie zgadzasz się z tą Polityką Prywatności proszę nie odwiedzaj stron należących do iwonaeriksson.pl i innych serwisów jak: sprzedawajspolecznosciowo.pl, drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl, nie rejestruj się w systemie i nie nabywaj produktów i oferowanch usług.

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych serwisów jak: sprzedawajspolecznosciowo.pl, drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobywych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości wypadków imię i adres e-mail.
Wymagam tylko dane, które są niezbędne do działania serwisów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi zamówioną usługę lub inormację. Imię pozwala na zwracanie się do użytkowanika po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości
Serwis iwonaeriksson.pl i należące do tego serwisu inne serwisy jak: sprzedawajspolecznosciowo.pl, drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do moich serwisów, usług i produktów (np. raporty, dodatkowe materiały, zmiany, oferty i promocje) i niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste).
Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisie iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych serwisów jak: sprzedawajspolecznosciowo.pl, drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl przy okazji wysyłania komentarzy i odpowiedzi na forum są dostępne dla wszystkich odwiedzających te serwisy. Nie mam możliwości zabazpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami odwiedzających te serwisy – dlatego nie podlegają Polityce Prywatności.
Kursy i materiały
Serwis iwonaeriksson.pl i należące do tego serwisu inne serwisy jak: sprzedawajspolecznosciowo.pl, drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl zastrzega sobie prawo do zmian kursów i materiałów darmowych na płatne.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych stron jak: sprzedawajspolecznosciowo.pl, drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej opcji.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera i dla jego użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie z dysku.
Wyłączenie odpowiedzialności
Serwis iwonaeriksson.pl i należące do tego serwisu inne serwisy jak: sprzedawajspolecznosciowo.pl, drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl zostały stworzone, aby uczyć nowych rzeczy i pomagać w prowadzeniu biznesu.
Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z dokumentów, filmów i zdjęć, które udostępniam. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami.
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią serwisu iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych strony jak: drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl
Serwis iwonaeriksson.pl i należące do tego serwisu inne strony jak: sprzedawajspolecznosciowo.pl, drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone na nich reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

Prawa Autorskie
Wszystkie materiały znajdujące się na wyżej wymienionych stronach jak zdjęcia, filmy video, opracowania i dokumenty są własnością serwisu iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych stron jak: sprzedawajspolecznosciowo.pl, drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl i podlegają ustawie o prawach autorskich.
Naruszenie praw autorskich będzie egzekwowane.