Prywatność

Polityka Prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych serwisów jak: drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl akceptujesz zasady zawarte w aktualnej Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.
Serwis iwonaeriksson.pl zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
Jednakże jakiekolwiek zmiany nie wpływają na podstawowową zasadę: serwis ten nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych i do usunięcia ich z systemu.
Jeśli nie zgadzasz się z tą Polityką Prywatności proszę nie odwiedzaj stron należących do iwonaeriksson.pl i innych serwisów jak: drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl, nie rejestruj się w systemie i nie nabywaj produktów i oferowanch usług.

 

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych serwisów jak: drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobywych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości wypadków imię i adres e-mail.

Wymagam tylko dane, które są niezbędne do działania serwisów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi zamówioną usługę lub inormację. Imię pozwala na zwracanie się do użytkowanika po imieniu.

 

Niezapowiedziane Wiadomości
Serwis iwonaeriksson.pl i należące do tego serwisu inne serwisy jak: drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do moich serwisów, usług i produktów (np. raporty, dodatkowe materiały, zmiany, oferty i promocje) i niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste).

 

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisie iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych serwisów jak: drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl przy okazji wysyłania komentarzy i odpowiedzi na forum są dostępne dla wszystkich odwiedzających te serwisy. Nie mam możliwości zabazpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami odwiedzających te serwisy – dlatego nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych stron jak: drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej opcji.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera i dla jego użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie z dysku.

 

Wyłączenie odpowiedzialności
Serwis iwonaeriksson.pl i należące do tego serwisu inne serwisy jak: drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl  zostały stworzone, aby uczyć nowych rzeczy i pomagać w prowadzeniu biznesu.
Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z dokumentów, filmów i zdjęć, które udostępniam. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami.
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią serwisu iwonaeriksson.pl i należących do tego serwisu innych strony jak: drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl.
Serwis iwonaeriksson.pl i należące do tego serwisu inne strony jak: drutoterapia.blogspot.se oraz robienienadrutach.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone na nich reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.