Konsultacja Etsy

Konsultacja EtsyKonsultacja Etsy – jest to pełna konsultacja twojego sklepu na Etsy. Sklep analizuję biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do wprowadzenia poprawki. Podaję zmiany, które mogą dobrze wpłynąć na działanie twojego sklepu i rezultaty sprzedaży. Podaję także propozycje słów kluczowych, które są najlepsze dla twoich produktów.

Konsultacja ta jest pełniejsza niż Mini konsultacja Etsy.